Kredyty dla Polaków pracujących za granicą
logo
button transfergo tanie transfery pieniędzy do Polski

Czy zawsze warto starać się o kredyt hipoteczny z rodziną?

Przystąpienie rodziców lub rodzeństwa do kredytu niejednokrotnie jest rozwiązaniem pozwalającym na podwyższenie zdolności kredytowej i w konsekwencji zwiększa szanse na uzyskania oczekiwanej kwoty. Czy jednak zawsze najbliższa rodzina może pomóc?

 

ID-100101339Niestety często relacje rodzinne z pracodawcą lub ze sprzedającym mieszkanie mogą utrudnić, czy wręcz przekreślić szanse na kredyt mieszkaniowy.

Firma rodzinna

Istnieje kilka sytuacji, kiedy powiedzenie, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu, również można przełożyć na kwestie związane z kredytem hipotecznym. Pierwszą z nich jest sytuacja, kiedy potencjalny kredytobiorca pracuje w małej firmie rodzinnej prowadzonej przez najbliższą rodzinę. Wówczas należy niewątpliwie spodziewać się znacznie bardziej szczegółowej weryfikacji uzyskiwanych dochodów. Z reguły nie wystarczy tylko zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o wysokości uzyskiwanych dochodów, ale niemal niezbędne będzie dostarczenie także innych dokumentów potwierdzających dochody. Bank poprosi o uzupełnienie wniosku o wyciągi z konta z wpływem wynagrodzenia, ale także konieczne może być dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z informacją o wysokości podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. W ten sposób można będzie dokładnie ustalić jaki jest rzeczywisty dochód każdego z klientów i wykluczyć sytuację, gdy kwoty wpisane na zaświadczeniu o zatrudnieniu rozmijają się z prawdą. W sposób szczególny bank będzie oceniał czy poziom dochodów jest adekwatny do zajmowanego stanowiska, czy też wykonywanych obowiązków. Dodatkowo klient może zostać poproszony o informację o dochodach za nieco dłuższy okres niż standardowe 3 czy 6 miesięcy, aby sprawdzić czy podwyżka wynagrodzenia nie nastąpiła na kilka tygodni przed ubieganiem się o kredyt, co mogłoby rodzić podejrzenia, że wynagrodzenie sztucznie, właśnie z uwagi na kredyt, zostało podwyższone.

Żaden bank w swoich procedurach nie zapisuje wprost jako kryterium odrzucenia faktu zatrudnienia u rodziny. Takie osoby mogą ubiegać się oczywiście o kredyt, jednak na podstawie doświadczeń doradców Domu Kredytowego Notus daje się zauważyć zaostrzone kryteria i bardziej szczegółową weryfikację dla takich klientów.

Kredyt na nieruchomość kupowaną od rodziców

Pokrewieństwo nie zawsze jest pomocne w przypadku nabywania nieruchomości od rodziców, czy rodzeństwa. W takiej sytuacji część banków wprost mówi, że takich transakcji nie kredytuje. Kredytu na zakup mieszkania od najbliższej rodziny nie otrzymamy w Allianz Banku oraz w BPH. Również pozostałe banki zastrzegają sobie prawo do bardziej szczegółowej weryfikacji całej transakcji. Część z nich zastrzega sobie prawo do zweryfikowania osób sprzedających w bazach BIK. Inne skredytują taki zakup, ale tylko pod warunkiem, że rodzice i dzieci (sprzedający i kupujący) prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe. Podsumowując, banki sprawdzają czy transakcja nie ogranicza się tylko do samego przeniesienia własności, ale czy rzeczywiście następuje zmiana miejsca zamieszkania. W ten sposób banki bronią się przed udzieleniem kredytu w cenie kredytu mieszkaniowego, podczas gdy wypłacone środki będą de facto spełniały rolę pożyczki na cel dowolny, bo przecież i tak wszystko „zostaje w rodzinie”. W związku z tym niektóre instytucje wprost mówią, że taki kredyt zostanie przyznany, ale tylko na zasadach pożyczki hipotecznej, tzn.: z wyższą marżą i niższym maksymalnym poziomem wskaźnika LTV (loan to value).

Rodzina na swoim bez najbliższej rodziny

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kredytu z dopłatami do oprocentowania. W tym przypadku zgodnie interpretacjami Ministerstwa Infrastruktury „ustawa wyłącza możliwość zakupu nieruchomości od członków najbliższej rodziny…”. Zatem jeśli klient ubiega się o kredyt w programie Rodzina na Swoim wówczas musi nim kredytować zakup nieruchomości od osób niewymienionych w ustawie (zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie).

Nabywając nieruchomość od rodziny warto pamiętać o powyższych ograniczeniach, gdyż uwagi na ustawowe regulacje lub też procedury poszczególnych banków skredytowania zakupu nieruchomości od rodziny może być utrudnione lub też wręcz niemożliwe.

Warto również przeczytać

         
logo poltax


© 1999-2018 by Poltax.waw.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyt dla Polaków w Anglii, Irlandii, Holandii, w Niemczech ...