Kredyty dla Polaków pracujących za granicą
logo
button transfergo tanie transfery pieniędzy do Polski

Domu na kredyt już nie wybudujesz

Kredyt na budowę domu na nieruchomości rolnej nie będzie już możliwy. Wszystko przez zmiany w zasadach ustanawiania hipoteki na nieruchomościach rolnych.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, obowiązująca od 30 kwietnia 2016 r. zmieniła zasady ustanawiania hipoteki na nieruchomości rolnej, rozumianej jako niezabudowany grunt rolny, zabudowany grunt rolny (tzw. siedlisko), gospodarstwo rolne. Nowe zasady dotyczą wszystkich nieruchomości rolnych bez względu na jej obecny sposób użytkowania oraz powierzchnię.

Nowe zasady ustanawiania hipoteki:

  • suma hipoteki nie może być wyższa od wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym; operat szacunkowy nie może być starszy niż 12 miesięcy,
  • do wniosku o wpis hipoteki musi być załączony operat szacunkowy,
  • w przypadku nabycia gruntów rolnych albo tzw. siedliska obciążonych hipoteką zbywcy, kiedy część środków z kredytu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań zbywcy, przy ustalaniu sumy hipoteki należy uwzględnić sumę hipoteki wpisanej do KW i niewykreślonej w momencie składania wniosku o wpis hipoteki na rzecz kolejnego banku.

ID-1008651

Jakie konsekwencje?

Takie zmiany w praktyce wręcz uniemożliwiają uzyskanie kredytu na budowę domu na takiej działce. Do tej pory banki udziały kredytu na budowę domu przyjmując jako wartość nieruchomości przyszłą wartość działki i domu po wykonaniu wszystkich prac budowlanych. Hipoteka stanowiąca 150-200% kwoty kredytu często wielokrotnie przekraczała wartość samej działki. Po zmianach obowiązujących przepisów ustanowienie takiej hipoteki będzie niemożliwe. Znacząco ograniczy to możliwości uzyskania finansowania przez osoby, które chcą samodzielne budować domy na działkach nieobjętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Warto również przeczytać

         
logo poltax


© 1999-2018 by Poltax.waw.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyt dla Polaków w Anglii, Irlandii, Holandii, w Niemczech ...