Kredyty dla Polaków pracujących za granicą
logo
button transfergo tanie transfery pieniędzy do Polski

Kredyty dla Polaków pracujących za granicą

Myślisz o kredycie hipotecznym, ale zarabiasz poza granicami Polski?

ID-10065790Pracujesz za granicą i zastanawiasz się co zrobić z planowanym kredytem hipotecznym na budowę domu lub zakup mieszkania? Czy banki będą honorować Twoje zagraniczne źródła dochodu?

Po otwarciu rynków pracy w Anglii i Irlandii bardzo wielu Polaków tam właśnie podjęło pracę. Jest to praca legalna i na dobrych warunkach finansowych, często lepszych niż w Polsce na podobnych stanowiskach.

 

Czy zatem osoba pracująca za granicą może zaciągnąć kredyt na zakup nieruchomości w Polsce? Coraz więcej banków umożliwia w swoich procedurach udzielanie kredytów takim klientom.

O ile do tej pory banki wzbraniały się przed udzielaniem kredytów dla klientów z dochodami uzyskiwanymi poza Polską to w obecnej sytuacji nie mogą lekceważyć tak licznej grupy klientów.

Postanowiliśmy sprawdzić jak jest naprawdę.

Zadzwoniliśmy do wybranych banków oraz poprosiliśmy o komentarz ekspertów z firm nieodpłatnie pomagających zaciągnąć kredyty.

Oferta banków nie jest w tym przypadku tak bogata, jak dla klientów, którzy uzyskują dochody wyłącznie na terenie Polski, jednak nie oznacza to, że klienci zarabiający za granicą, nie mogą zaciągnąć kredytu na dobrych warunkach.

Wśród banków, które mają ofertę dla osób osiągających dochody za granicą są Bank BPH, Deutsche Bank PBC, Dom (oddział Getin Bank), GE Money Bank, Bank Millenium, Nordea Bank i, Noble Bank, Fortis Bank Polska, PeKaO S.A., PKO BP S.A. oraz Bank Zachodni WBK.

Jak twierdzi Pan Tomasz Rus doradca finansowy Open Financeczęsto banki wymagają od takiego „zagranicznego” klienta wkładu własnego np. 20 % w GE Money Bank, Dombank, BZWBK, 40 % w Millennium. Jednak są też banki w których można uzyskać kredyt bez wkładu własnego np. PKO BP.

– Dla osób pracujących w USA banki stosują większą ilość ograniczeń – wymagają nawet 50 % wkładu własnego – mówi Robert Pepłoński z Domu Kredytowego NOTUS, firmy nieodpłatnie pomagającej zaciągnąć kredyt w jednym z kilkunastu współpracujących z nią banków. – W związku z brakiem możliwości weryfikacji zatrudnienia i dochodów w takim stopniu jak w Polsce banki niechętnie udzielają kredytów osobom pracującym lub prowadzącym własny biznes poza Polską. Wyjątkiem może być tutaj Bank Zachodni WBK, który ma doświadczenie i wiedzę na temat rynku brytyjskiego i irlandzkiego i podejmuje rozmowy w takiej sytuacji. Dlatego najłatwiejsze negocjacje będą miały osoby zatrudnione w kraju Unii Europejskiej.

Dzwonimy do oddziału Banku BPH i dowiadujemy się, że możemy dostać kredyt na pokrycie 100% kosztów nieruchomości. Bank BPH podwyższa natomiast klientom pracującym za granicą odsetki o 0,2%.

Od konsultanta infoliniii Deutsche Bank PBC dowiadujemy się, że od klientów pracujących za granicą wymaga się umowę na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 3 miesiące. Istotny jest również adres korespondencyjny w Polsce. Jeśli tylko posiadamy zdolność kredytową, wówczas istnieje szansa otrzymania „zagranicznego kredytu”.

Niektóre z wymienionych w artykule banków nie udzielają informacji przez telefon – wynika z tego, że wnioski osób pracujących poza granicami kraju w tych bankach rozpatrywane są indywidualnie

Zanim udasz się do banku przeanalizuj swoje szanse i przygotuj potrzebne dokumenty.

Eksperci są zgodni – trzeba się liczyć z biurokracją – a to oznacza, że sam proces decyzyjny może trwać nieco dłużej niż w przypadku zatrudnienia w Polsce. Wybierając się do placówki banku musimy przedstawić wiele dodatkowych dokumentów.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku kredytowego są podobne do tych wymaganych w przypadku zatrudnienia w Polsce. Będzie to zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku umowy o pracę ( niektóre banki mają przygotowaną wersję w języku angielskim ) oraz wyciągi z rachunku bankowego z ostatnich 3 – 6 miesięcy. Bardzo dobrze jeżeli wynagrodzenie wpływa na rachunek bankowy, chociaż bardzo często wynagrodzenie za granicą jest przekazywane pracownikowi w formie czeku, co powoduje, że nie ma „śladu” z wynagrodzenia na rachunku. To z kolei ogranicza możliwość weryfikacji dochodów. Zawsze dobrze jest widziane przedstawienie dodatkowych, niestandardowych dokumentów, uwiarygadniających zatrudnienie i dochody klienta, które pomogą analitykowi banku w podjęciu pozytywnej decyzji. Ponadto jeżeli klient pracuje w kraju, w którym prawo wymaga od niego odpowiedniego dokumentu prawnego, aby móc legalnie pracować, również taki dokument należy przygotować.

Dodatkowym dokumentem wymaganym przez bank będzie zaświadczenie z rejestru międzybankowego na temat historii kredytowej klienta w kraju, w którym jest zatrudniony (zdobycie tego dokumentu – w zależności od kraju – może trwać od jednego do kilku dni.

Kredyt dla pracujących za granicą jest w naszym banku kredytem standardowym – mówi Anna Szepke-Krzyżaniak z Dom BankuKlient zostanie poproszony o standardowe dokumenty: dokument tożsamości, dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz dotyczące nieruchomości. Ponadto taka osoba ma możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentowania jej we wszystkich czynnościach związanych z ubieganiem się o kredyt. Co ważne, ustalenie pełnomocnika nie wymaga aktu notarialnego: wystarczy w obecności Doradcy naszego banku wypełnić bankowy druk pełnomocnictwa. Formularze związane z ubieganiem się o kredyt, w tym także druk pełnomocnictwa dostępne są na stronie internetowej oraz w naszych Biurach Kredytowych na terenie całego kraju. Druk informacji o zatrudnieniu nie wymaga tłumaczenia, ponieważ dostępny jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz niemieckim. Cena takiego kredytu jest dokładnie taka sama jak dla osób, które pracują w Polsce.

Dokumenty w języku angielskim są akceptowane przez GE Money Bank, Dom Bank, Fortis Bank, BZWBK. Dom Bank i Deutsche Bank, który akceptuje również dokumenty w języku niemieckim. W przypadku innych języków lub innych banków trzeba dodatkowo uwzględnić czas i koszt tłumaczenia dokumentów na język polski.

Liczenie zdolności kredytowej dla klientów uzyskujących dochody za granicą jest takie samo jak dla klientów z dochodami w Polsce. Każdy bank ma swój sposób liczenia i może się okazać, że w jednym banku klient będzie mógł uzyskać daną kwotę kredytu, a w innym nie. Szukając więc banku nie należy tylko opierać się na ofercie cenowej, dobrze by było także skonsultować z doradcą możliwość otrzymania kredytu w danym banku w oparciu o swoje dochody – mówi Robert Pepłoński z Domu Kredytowego NOTUS.

Dobra zasada mówi „zaciągaj kredyt w walucie, w której zarabiasz”. Jest to oczywiste i zrozumiałe dla nas, zarabiających w Polsce. Dzięki takiej strategii unikamy ryzyka kursowego i niepewnego oprocentowania, zależnego od tempa rozwoju gospodarki kraju, którego walucie chcemy zaciągnąć kredyt. Jednakże hasło to jest słuszne również w odniesieniu do osób zatrudnionych za granicą. Dla tej grupy kredytobiorców, która zwiększa się z roku na rok, banki proponują zaciągnięcie kredytu w euro lub frankach szwajcarskich.

Do tej opcji szczególnie przychyla się bank Pekao SA, inne banki udzielają kredytów we frankach szwajcarskich niezależnie, czy właśnie w tej walucie otrzymujemy wynagrodzenie. Bank wymaga przede wszystkim, aby wynagrodzenie klienta wpływało na rachunek bankowy – mówi Robert Pepłoński z Domu Kredytowego NOTUSCzęść banków uznaje konto, które klient posiada w zagranicznym banku. Dodatkowym wymogiem jest aby nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu znajdowała się na terenie Polski.

Ważne jest też to, czy osoba starająca się o kredyt ma polskie obywatelstwo i polskie dokumenty. Trudniej jest, gdy nie mamy polskiego paszportu. Są oczywiście banki, które udzielają również kredytów osobom bez polskiego obywatelstwa, ani nawet karty stałego pobytu np. Dom Bank (oddział Getin Bank).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy masz szanse na kredyt i na jakich warunkach zostanie on Ci udzielony to proponujemy skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza ankiety kredytowej.

Wejdź tutaj aby wysłać zapytanie w sprawie Twojego kredytu.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy:

Panu Robertowi Pepłońskiemu z Domu Kredytowego NOTUS oraz Panu Tomaszowi Rus – doradcy finansowemu Open Finance.

Warto również przeczytać

         
logo poltax


© 1999-2018 by Poltax.waw.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyt dla Polaków w Anglii, Irlandii, Holandii, w Niemczech ...