Kredyty dla Polaków pracujących za granicą
logo
button transfergo tanie transfery pieniędzy do Polski

Nota prawna

Biuro Doradcze Poltax prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem www.kredytwpolsce.pl. Zawartość serwisu jest własnością Biura Doradczego Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ulica Obozowa 82a/17 i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Serwis ma charakter informacyjny i prowadzony jest na Twój prywatny użytek.

Z wyjątkiem miejsc, w których zostało to wyraźnie zaznaczone, żadne informacje (dotyczy to tekstów i zdjęć) ze stron Kredytwpolsce nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Biura Doradczego Poltax udzielonej na piśmie oraz bez podania źródła tych informacji.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Biura Doradczego Poltax.

Zespół redagujący dołożył wszelkich starań, aby podawane przez niego informacje były kompletne i rzeczowe, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w Kredytwpolsce.

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Biuro Doradcze Poltax wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Biuro Doradcze Poltax nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

Biuro Doradcze Poltax nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Dane osobowe, takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.).

         
logo poltax


© 1999-2018 by Poltax.waw.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyt dla Polaków w Anglii, Irlandii, Holandii, w Niemczech ...